ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน-ไนเมเคิน-วีเร่-ร็อตเตอร์ดัม-โชนโฮเฟ่น-ซานดัม-อัมสเตอร์ดัม


ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน
รหัสทัวร์
CRU_0127
จำนวนวันเดินทาง
8วัน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
River Empress
River Empress
ราคาเริ่มต้น
185,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 อัมสเตอร์ดัม (ลงเรือ)
2 อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน
3 ฮาร์ลิงเงน
4 ไนเมเคิน
5 วีเร่
6 ร็อตเตอร์ดัม, โชนโฮเฟ่น
7 โชนโฮเฟ่น, ซานดัม, อัมสเตอร์ดัม
8 อัมสเตอร์ดัม (ออกจากเรือ)

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม (ลงเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ฮาร์ลิงเงน
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ไนเมเคิน
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
วีเร่
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ร็อตเตอร์ดัม, โชนโฮเฟ่น
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
โชนโฮเฟ่น, ซานดัม, อัมสเตอร์ดัม
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม (ออกจากเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0154
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
Spain
 02 มิ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Spain/Spain

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony Of The Seas 10วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0144
จำนวนวัน
10วัน 7คืน
ปลายทาง
Barcelona (Spain)
 07 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  Symphony Of The Seas

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ 7คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0151
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
ปลายทาง
Civitavecchia (Italy)
 07 มิ.ย. 66 - 18 ต.ค. 66
  MSC Seaview

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง (ไต้หวัน) - ฮ่องกง 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0157
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท/ท่าน