ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

ล่องเรือ แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

ล่องเรือ THAILAND & VIETNAM & THAILAND 5 DAYS 4 NIGHTS แหลมฉบัง–ฟู่หมี-แหลมฉบัง


ล่องเรือ แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CRU_0131
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Costa Serena
Costa Serena
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 12 พ.ค. 66 แหลมฉบัง - 16.00 น.
2 13 พ.ค. 66 น่านน้ำสากล - -
3 14 พ.ค. 66 ฟู่หมี 08.00 น. 18.00 น.
4 15 พ.ค. 66 น่านน้ำสากล - -
5 16 พ.ค. 66 แหลมฉบัง 08.00 น. -

วันที่ 1 : (12 พ.ค. 66)

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
น่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฟู่หมี
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
18.00 น.

ท่าเรือ
น่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
  • อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น และได้รวมค่าภาษีท่าเรือเรียบร้อยแล้ว
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
  • เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
  • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้ )

 อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีท่าเรือ สำหรับ ผู้ใหญ่ และ เด็ก ท่านละ 5,999 / ท่าน
  • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ 1 GET 1 ฮ่องกง  เกาสง (ไต้หวัน)   ฮ่องกง 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0150
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 19 เม.ย. 66 - 25 ต.ค. 66
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง HongKong/HongKong

ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ COSTA SERENA แหลมฉบัง-สีหนุวิวล์ - ฟู่ก๊วก-สมุย - แหลมฉบัง   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0130
จำนวนวัน
5วัน 4คืน
ปลายทาง
Laem Chabang
 
  Costa Serena

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Laem Chabang/Laem Chabang

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญอลาสก้า Brilliance Of The Seas 11 วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0145
จำนวนวัน
11วัน 8คืน
ปลายทาง
Alaska
 02 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  Brilliance Of The Seas

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0137
จำนวนวัน
4วัน3คืน
ปลายทาง
Yichang
 01 มี.ค. 66 - 01 ธ.ค. 66
  Century Victory

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Chongqing/Yichang

ราคาเริ่มต้น 23,500 บาท/ท่าน