ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย) 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) นอนบนเรือสำราญ 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0148
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 THU Port Klang - 8 pm
2 FRI Singapore 10 am 8 pm
3 SAT Port Klang 8 am -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10 am
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
8 am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
พ. 11 ต.ค. - ส. 14 ต.ค. 66 Inside Staterroom 20,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 23,499 - - - 10,900
พ. 18 ต.ค. - ส. 21 ต.ค. 66 Inside Staterroom 18,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 21,499 - - - 10,900
พ. 08 พ.ย. - ส. 11 พ.ย. 66 Inside Staterroom 17,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 20,499 - - - 10,900
พ. 22 พ.ย. - ส. 25 พ.ย. 66 Inside Staterroom 18,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 23,999 - - - 10,900
พ. 06 ธ.ค. - ส. 09 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 20,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 23,499 - - - 10,900
พ. 27 ธ.ค. - ส. 30 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 20,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 23,499 - - - 10,900

พ. 11 ต.ค. - ส. 14 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,499 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,499 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
17,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,499 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,999 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,499 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,999 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,499 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง (ไต้หวัน) - ฮ่องกง 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0157
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0152
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
France
 03 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง France/France

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ  Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต 4 วัน 3คืน (Cruise Only)   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0133
จำนวนวัน
4วัน3คืน
ปลายทาง
Singapore
 07 พ.ค. 66 - 28 เม.ย. 67
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Singapore/Singapore

ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0140
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 12 มี.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 14,000 บาท/ท่าน