ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) นอนบนเรือสำราญ 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0149
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 THU Port Klang - 8 pm
2 FRI Singapore 10 am 8 pm
3 SAT Port Klang 8 am -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10 am
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
8 am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
พ. 11 ต.ค. - ส. 14 ต.ค. 66 Inside Staterroom 15,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 18,499 - - - 8,900
พ. 18 ต.ค. - ส. 21 ต.ค. 66 Inside Staterroom 13,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 16,499 - - - 8,900
พ. 08 พ.ย. - ส. 11 พ.ย. 66 Inside Staterroom 12,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 15,499 - - - 8,900
พ. 22 พ.ย. - ส. 25 พ.ย. 66 Inside Staterroom 13,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 16,499 - - - 8,900
พ. 06 ธ.ค. - ส. 09 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 15,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 18,499 - - - 8,900
พ. 27 ธ.ค. - ส. 30 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 15,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 18,999 - - - 8,900

พ. 11 ต.ค. - ส. 14 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,499 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
16,499 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,499 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
16,499 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,499 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0155
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Singapore
 11 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 67
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น 39,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony Of The Seas 10วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0144
จำนวนวัน
10วัน 7คืน
ปลายทาง
Barcelona (Spain)
 07 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  Symphony Of The Seas

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ  ฮ่องกง – เกาสง - เกาะเผิงหู - ฮ่องกง 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0156
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง HongKong/HongKong

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0154
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
Spain
 02 มิ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Spain/Spain

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน