ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ 7คืน

ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ 7คืน

ล่องเรือสำราญ MSC SEAVIEW เมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส 7คืน Cruise Only


ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0151
จำนวนวันเดินทาง
8 วัน 7 คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มิ.ย. 66 - 18 ต.ค. 66
เดินทางโดย
MSC Seaview
MSC Seaview
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 WED Civitavecchia-Rome, Italy - 19:00
2 THU Day at sea - -
3 FRI Palma de Mallorca, Majorca Island, Balearic Spain 09:00 23:00
4 SAT Barcelona, Spain 08:00 17:00
5 SUN Cannes, France Riviera 08:30 17:30
6 MON Genoa, Milan, Italy 07:00 18:00
7 TUE La Spezia, Italy 07:00 18:00
8 WED Civitavecchia-Rome, Italy 07:00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Civitavecchia-Rome, Italy
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
19:00

ท่าเรือ
Day at sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Palma de Mallorca, Majorca Island, Balearic Spain
เวลาเรือถึง
09:00
เวลาเรือออก
23:00

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
08:00
เวลาเรือออก
17:00

ท่าเรือ
Cannes, France Riviera
เวลาเรือถึง
08:30
เวลาเรือออก
17:30

ท่าเรือ
Genoa, Milan, Italy
เวลาเรือถึง
07:00
เวลาเรือออก
18:00

ท่าเรือ
La Spezia, Italy
เวลาเรือถึง
07:00
เวลาเรือออก
18:00

ท่าเรือ
Civitavecchia-Rome, Italy
เวลาเรือถึง
07:00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
พ. 04 ต.ค. - พ. 11 ต.ค. 66 Suite 60,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Interior 33,900 - - - -
Balcony 45,900 - - - -
พ. 11 ต.ค. - พ. 18 ต.ค. 66 Suite 57,900 - - - -
Oceanview 37,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
พ. 18 ต.ค. - พ. 25 ต.ค. 66 Oceanview 37,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
Suite 57,900 - - - -

พ. 04 ต.ค. - พ. 11 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Suite)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
37,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
37,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • ค่าทิปพนักงานเรือ
 • รถรับส่ง
 • ห้องอาหารพิเศษบนเรือ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าตรวจ ATK, RT-PCR Test ฯลฯ
จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0155
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Singapore
 11 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 67
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น 39,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง (ไต้หวัน) - ฮ่องกง 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0157
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0153
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
Genoa (Italy)
 04 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง เจนัว(อิตาลี)

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony Of The Seas 10วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0144
จำนวนวัน
10วัน 7คืน
ปลายทาง
Barcelona (Spain)
 07 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  Symphony Of The Seas

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท/ท่าน