ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ France Italy Malta Spain France


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0152
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
MSC World Europa
MSC World Europa
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Marseille (Provence), France - 18.00
2 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00/18.00
3 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
4 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
5 WED Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
6 THU At Sea - -
7 FRI Barcelona, Spain 09.00 07.00
8 SAT Marseille (Provence), France 07.00/08.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00/18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
07.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00/08.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
ส. 30 ก.ย. - ส. 07 ต.ค. 66 Suite 75,900 - - - -
Oceanview 60,900 - - - -
Interior 37,900 - - - -
Balcony 55,900 - - - -
ส. 07 ต.ค. - ส. 14 ต.ค. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 50,900 - - - -
Interior 38,900 - - - -
Balcony 48,900 - - - -
ส. 14 ต.ค. - ส. 21 ต.ค. 66 Suite 64,900 - - - -
Oceanview 42,900 - - - -
Interior 35,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
ส. 21 ต.ค. - ส. 28 ต.ค. 66 Suite 81,900 - - - -
Oceanview 49,900 - - - -
Interior 35,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
ส. 28 ต.ค. - ส. 04 พ.ย. 66 Suite 64,900 - - - -
Oceanview 44,900 - - - -
Interior 35,900 - - - -
Balcony 46,900 - - - -
ส. 11 พ.ย. - ส. 18 พ.ย. 66 Suite 63,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Interior 34,900 - - - -
Balcony 45,900 - - - -
ส. 18 พ.ย. - ส. 25 พ.ย. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
Interior 33,900 - - - -
ส. 25 พ.ย. - ส. 02 ธ.ค. 66 Suite 60,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
ส. 02 ธ.ค. - ส. 09 ธ.ค. 66 Suite 60,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
ส. 09 ธ.ค. - ส. 16 ธ.ค. 66 Suite 58,900 - - - -
Interior 29,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Balcony 39,900 - - - -
ส. 16 ธ.ค. - ส. 23 ธ.ค. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Interior 33,900 - - - -
Balcony 43,900 - - - -
ส. 23 ธ.ค. - ส. 30 ธ.ค. 66 Oceanview 67,900 - - - -
Suite 89,900 - - - -
Interior 60,900 - - - -
Balcony 70,900 - - - -
ส. 30 ธ.ค. - ส. 06 ม.ค. 67 Interior 57,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Oceanview 64,900 - - - -
Suite 103,900 - - - -

ส. 30 ก.ย. - ส. 07 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Suite)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
75,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
37,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
81,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
63,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
67,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
89,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
57,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
103,900 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • ค่าทิปพนักงานเรือ
 • รถรับส่ง
 • ห้องอาหารพิเศษบนเรือ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าตรวจ ATK, RT-PCR Test ฯลฯ

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเรือที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุอันใดก็ตาม - ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง – เกาสง - เกาะเผิงหู - ฮ่องกง 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0156
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง HongKong/HongKong

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือ MSC BELLISSIMA โยโกฮามา น่านน้ำสากล เจจู ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ 7 วัน 6 คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0138
จำนวนวัน
7วัน 6คืน
ปลายทาง
Yokohama
 
  MSC Bellissima

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง YOKOHAMA/YOKOHAMA

ราคาเริ่มต้น 1,239 USD/ท่าน
ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0153
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
Genoa (Italy)
 04 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง เจนัว(อิตาลี)

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0127
จำนวนวัน
8วัน
ปลายทาง
Amsterdam
 
  River Empress

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง Amsterdam/Amsterdam

ราคาเริ่มต้น 185,000 บาท/ท่าน