ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ อิตาลี มอลตา สเปน ฝรั่งเศส


ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0153
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
MSC World Europa
MSC World Europa
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN Genoa (Portofine), Italy - 16.00 / 18.00
2 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023 13.00 / 07.00 20.00 / 19.00
3 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023 09.00 19.00 / 17.00
4 WED Valletta, Malta 08.00 / 10.00 17.00
5 THU At Sea - -
6 FRI Barcelona, Spain 09.00 / 07.00 18.00
7 SAT Marseille (Provence), France 07.00 / 08.00 18.00
8 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 / 18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
13.00 / 07.00
เวลาเรือออก
20.00 / 19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00 / 17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00 / 10.00
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00 / 07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00 / 08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อา. 01 ต.ค. - อา. 08 ต.ค. 66 Suite 73,900 - - - -
Oceanview 46,900 - - - -
Interior 40,900 - - - -
Balcony 48,900 - - - -
อา. 08 ต.ค. - อา. 15 ต.ค. 66 Suite 77,900 - - - -
Oceanview 42,900 - - - -
Interior 38,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
อา. 15 ต.ค. - อา. 22 ต.ค. 66 Suite 68,900 - - - -
Oceanview 46,900 - - - -
Interior 38,900 - - - -
Balcony 48,900 - - - -
อา. 22 ต.ค. - อา. 29 ต.ค. 66 Suite 68,900 - - - -
Oceanview 44,900 - - - -
Interior 38,900 - - - -
Balcony 46,900 - - - -
อา. 29 ต.ค. - อา. 05 พ.ย. 66 Suite 68,900 - - - -
Oceanview 44,900 - - - -
Interior 38,900 - - - -
Balcony 46,900 - - - -
อา. 12 พ.ย. - อา. 19 พ.ย. 66 Suite 63,900 - - - -
Oceanview 41,900 - - - -
Interior 34,900 - - - -
Balcony 45,900 - - - -
อา. 19 พ.ย. - อา. 26 พ.ย. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Interior 33,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
อา. 26 พ.ย. - อา. 03 ธ.ค. 66 Suite 60,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
อา. 03 ธ.ค. - อา. 10 ธ.ค. 66 Suite 60,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
Balcony 42,900 - - - -
อา. 10 ธ.ค. - อา. 17 ธ.ค. 66 Suite 58,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Interior 29,900 - - - -
Balcony 39,900 - - - -
อา. 17 ธ.ค. - อา. 24 ธ.ค. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Balcony 43,900 - - - -
Interior 33,900 - - - -
อา. 24 ธ.ค. - อา. 31 ธ.ค. 66 Suite 84,900 - - - -
Oceanview 62,900 - - - -
Interior 55,900 - - - -
Balcony 65,900 - - - -
อา. 31 ธ.ค. - อา. 07 ม.ค. 67 Interior 59,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Oceanview 65,900 - - - -
Suite 95,900 - - - -

อา. 01 ต.ค. - อา. 08 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Suite)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
73,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
77,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
63,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
84,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
95,900 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • ค่าทิปพนักงานเรือ
 • รถรับส่ง
 • ห้องอาหารพิเศษบนเรือ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าตรวจ ATK, RT-PCR Test ฯลฯ
จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0141
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Port Klang
 13 พ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Port Klang/port Klang

ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0158
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญอลาสก้า Brilliance Of The Seas 11 วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0145
จำนวนวัน
11วัน 8คืน
ปลายทาง
Alaska
 
  Brilliance Of The Seas

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0149
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Port Klang
 03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน