ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta Spain (Cuise Only)


ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ Spain France Italy Malta
รหัสทัวร์
CRU_0154
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
MSC World Europa
MSC World Europa
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Barcelona, Spain - 18.00
2 Marseille (Provence), France 07.00 18.00
3 Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00
4 Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rome),Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
5 Messina (Taormina), Italy / Palermo, Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
6 Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
7 At Sea - -
8 Barcelona, Spain 09.00/07.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rome),Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo, Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00/07.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
ศ. 29 ก.ย. - ศ. 06 ต.ค. 66 Suite 89,900 - - - -
Oceanview 58,900 - - - -
Interior 44,900 - - - -
Balcony 55,900 - - - -
ศ. 06 ต.ค. - ศ. 13 ต.ค. 66 Suite 77,900 - - - -
Interior 40,900 - - - -
Oceanview 50,900 - - - -
Balcony 47,900 - - - -
ศ. 13 ต.ค. - ศ. 20 ต.ค. 66 Suite 69,900 - - - -
Oceanview 48,900 - - - -
Interior 40,900 - - - -
Balcony 49,900 - - - -
ศ. 20 ต.ค. - ศ. 27 ต.ค. 66 Suite 80,900 - - - -
Oceanview 52,900 - - - -
Interior 45,900 - - - -
Balcony 46,900 - - - -
ศ. 27 ต.ค. - ศ. 03 พ.ย. 66 Suite 66,900 - - - -
Oceanview 42,900 - - - -
Interior 38,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
ศ. 03 พ.ย. - ศ. 10 พ.ย. 66 Suite 59,900 - - - -
Oceanview 45,900 - - - -
Interior 31,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
ศ. 10 พ.ย. - ศ. 17 พ.ย. 66 Suite 63,900 - - - -
Oceanview 48,900 - - - -
Interior 34,900 - - - -
Balcony 45,900 - - - -
ศ. 17 พ.ย. - ศ. 24 พ.ย. 66 Suite 58,900 - - - -
Oceanview 38,900 - - - -
Interior 30,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
ศ. 24 พ.ย. - ศ. 01 ธ.ค. 66 Suite 58,900 - - - -
Oceanview 35,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
Interior 29,900 - - - -
ศ. 01 ธ.ค. - ศ. 08 ธ.ค. 66 Suite 58,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Interior 29,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
ศ. 08 ธ.ค. - ศ. 15 ธ.ค. 66 Suite 58,900 - - - -
Oceanview 36,900 - - - -
Interior 29,900 - - - -
Balcony 40,900 - - - -
ศ. 15 ธ.ค. - ศ. 22 ธ.ค. 66 Suite 62,900 - - - -
Oceanview 40,900 - - - -
Interior 34,900 - - - -
Balcony 44,900 - - - -
ศ. 22 ธ.ค. - ศ. 29 ธ.ค. 66 Suite 66,900 - - - -
Oceanview 56,900 - - - -
Interior 70,900 - - - -
Balcony 62,900 - - - -
ศ. 29 ธ.ค. - พฤ. 05 ม.ค. 66 Oceanview 64,900 - - - -
Interior 58,900 - - - -
Balcony 68,900 - - - -
Suite 86,900 - - - -

ศ. 29 ก.ย. - ศ. 06 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Suite)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
89,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
77,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
47,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
69,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
80,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
63,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
30,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
70,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
64,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
86,900 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • ค่าทิปพนักงานเรือ
 • รถรับส่ง
 • ห้องอาหารพิเศษบนเรือ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าตรวจ ATK, RT-PCR Test ฯลฯ

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเรือที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุอันใดก็ตาม - ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - เผิงหู (ไต้หวัน) - ฮ่องกง 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0159
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0152
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
France
 03 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง France/France

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0127
จำนวนวัน
8วัน
ปลายทาง
Amsterdam
 
  River Empress

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง Amsterdam/Amsterdam

ราคาเริ่มต้น 185,000 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0148
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Port Klang
 03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน