แพ็กเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวสุขใจ ณ เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวสุขใจ ณ เชียงใหม่ 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวสุขใจ ณ เชียงใหม่ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0172
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
6,200 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • ม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • Sky Walk ม่อนแจ่ม
 • โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์&ซิปไลน์
 • สวนดอกไม้แม่ริม
 • แม่กำปอง
 • กาแฟระเบียงวิว
 • วัดคันธาพฤกษา

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จ.เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (-/ L / D )
 • วันที่

  2

  ม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้เมืองหนาว–Sky Walk ม่อนแจ่ม–โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์&ซิปไลน์-Jungle De Café–วัดป่าดาราภิรมย์–สวนดอกไม้แม่ริม (B /L / D)
 • วันที่

  3

  แม่กำปอง – กาแฟระเบียงวิว – วัดคันธาพฤกษา – ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ ( B / - / - )

Furama Hotel (ระดับ 4 ดาว)

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
6,200 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
9,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
1,200 บาท

เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)
8,700 บาท
เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)
11,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
3,700 บาท
รายการ เดินทาง 8 ท่าน (ราคาท่านละ)เดินทาง 2 ท่าน (ราคาท่านละ)พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละสถานะ
  Furama Hotel (ระดับ 4 ดาว) 6,200 9,200 1,200
  โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ (ระดับ 5 ดาว) 8,700 11,700 3,700

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

แพ็กเกจทัวร์เที่ยวเหนือสุดในสยาม ชมดินแดน 3แผ่นดิน เชียงแสน แม่สาย 3วัน 2คืน   13
รหัสทัวร์ :: PKG_0175

แพ็กเกจทัวร์เที่ยวเหนือสุดในสยาม ชมดินแดน 3แผ่นดิน เชียงแสน แม่สาย 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท/ท่าน