แพ็คเกจฮ่องกง Free & Easy Lover 3วัน 2คืน

แพ็คเกจฮ่องกง Free & Easy Lover 3วัน 2คืน


แพ็คเกจฮ่องกง Free & Easy Lover 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0199
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
ราคาเริ่มต้น
4,499 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ขอพร 3 วัดดังฮ่องกง
 • ช้อปปิ้ง K11 ART MALL
 • สามารถเลือกซื้อ Option ตั๋วขึ้นกระเช้านองปิง หรือ ตั๋วดิสนีย์แลนด์

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
 • วันที่

  2

  (ซิตี้ทัวร์) - วัดเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวลรี่ - อิสระช็อปปิ้ง ณ จิมซาจุ่ย K11 Art Mall ห้างสรรพสินค้าศิลปะ
 • วันที่

  3

  ฮ่องกง - อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

โรงแรมซิลกา ซวน ว่าน ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66)

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
4,499 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
3,500 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
5,999 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,999 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
4,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
3,800 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,100 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,000 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
5,800 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
4,300 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,500 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,200 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
5,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
4,400 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,600 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,300 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,200 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,400 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,600 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
6,500 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,300 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,200 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,700 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
6,000 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
6,500 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
5,400 บาท

ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
7,200 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้อง
6,200 บาท
รายการ ราคา/ท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)พักเดี่ยว เพิ่ม/คน หรือ พักเพิ่ม 1 คืน/ห้องสถานะ
  โรงแรมซิลกา ซวน ว่าน ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 4,499 3,500
  โรงแรมซิลกา ซวน ว่าน ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 5,999 5,999
  โรงแรมรีกัล ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 4,900 3,800
  โรงแรมรีกัล ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 6,100 5,000
  แพนด้า โฮเทล ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 5,800 4,300
  แพนด้า โฮเทล ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 6,500 5,200
  โรงแรมดิ เอมเพอเรอร์ ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 5,900 4,400
  โรงแรมดิ เอมเพอเรอร์ ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 6,600 5,300
  เดอะ ซิตี้ วิว ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 6,200 5,400
  เดอะ ซิตี้ วิว ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 6,600 6,500
  คิมเบอเลย์ โฮเต็ล ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 6,300 5,200
  คิมเบอเลย์ โฮเต็ล ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 6,700 6,000
  โรงแรมพรูเดนเชียล ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1-30 มิ.ย.66) 6,500 5,400
  โรงแรมพรูเดนเชียล ระดับ 4 ดาว (เข้าพัก 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66) 7,200 6,200

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง