เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@besttrip

Travel License : 11/06755

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์(เบอร์เกน) สวีเดน ฟินแลนด์ 11วัน 8คืน (TG)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์(เบอร์เกน) สวีเดน ฟินแลนด์ 11วัน 8คืน (TG)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์(เบอร์เกน) สวีเดน ฟินแลนด์ 11วัน 8คืน (TG)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์(เบอร์เกน) สวีเดน ฟินแลนด์ 11วัน 8คืน ออสโล คาร์สตัด สต๊อคโฮล์ม ชมเมือง เข้าชมศาลาว่าการ แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า ล่องเรือสำราญ Viking Line เฮลซิงกิ ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ

รหัสทัวร์

SCN_TG00054

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

16 พ.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

149,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ส.ค. 67

155,900฿

10-20

ก.ย. 67

155,900฿

19-29

ต.ค. 67

149,900฿

10-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

155,900

155,900

155,900

38,900

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

155,900

155,900

155,900

35,900

-

-

20

10 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

149,900

149,900

149,900

35,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

Day : 2

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญ DFDS(Sea View)

Day : 3

ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส

Day : 4

วอสส์ – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด - เบอร์เกน

Day : 5

เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – โกล

Day : 6

โกล – ออสโล – คาร์สตัด

Day : 7

คาร์สตัด – สต๊อคโฮล์ม - ชมเมือง – อิสระช้อปปิ้ง

Day : 8

สต๊อคโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการ - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ล่องเรือสำราญ Viking Line (พักห้อง SEA VIEW)

Day : 9

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

Day : 10

เฮลซิงกิ – สต๊อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ

Day : 11

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง