ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 10วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 10วัน 7คืน

เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึงห้าขบวน นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิตสามเขา นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม เมืองสไตน์ อัม ไรน์,วาดุซ,เซนต์ มอริทซ์ รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส,นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด),อันเดอร์แมท ฟูร์ก้า พาส,มองเทรอซ์,โลซานน์,เบิร์น,อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ,ชมน้ำตกไรน์ ช้อปปิ้งเมืองซูริค


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วินเทอร์ 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
WCCH_TG00039
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ธ.ค. 65 - 24 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
145,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค
 • วันที่

  2

  ซูริค – น้ำตกไรน์ – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์ กัลเลน เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – ภัตตาคารภาโนรามา – เซนต์มอริทซ์
 • วันที่

  4

  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด) ทานอาหารสุดหรูบนรถไฟ – อันเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์แมท(1)
 • วันที่

  5

  เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท(2)
 • วันที่

  6

  เซอร์แมท – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่

  7

  อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งเลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง
 • วันที่

  8

  ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ซูริค – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
 • วันที่

  10

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

24 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
145,900 บาท
เด็กมีเตียง
145,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,900 บาท
พักเดี่ยว
28,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 145,900 145,900 145,900 28,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน