ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101นั่งสามล้อชมเมือง - ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง-เมืองดานัง-ร้านของฝาก ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี-Marina Cafe-คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์-คาร์ฟดาร์ก้อน-สะพานมังกร


ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
SNVN_VZ00116
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
13,977 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง-สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101นั่งสามล้อชมเมือง(ไม่รวมในราคาทัวร์390บาท/ท่านสนใจแจ้งในวันจอง)ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน
 • วันที่

  2

  หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง-เมืองดานัง-ร้านของฝาก ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี-Marina Cafe-คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์-คาร์ฟดาร์ก้อน-สะพานมังกร
 • วันที่

  3

  บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าโกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส จัตุรัสแห่งดวงดาว โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-ดานังไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  4

  ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
13,977 บาท
เด็กมีเตียง
13,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,977 บาท
เด็กมีเตียง
13,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,977 บาท
เด็กมีเตียง
13,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,977 บาท
เด็กมีเตียง
14,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,977 บาท
เด็กมีเตียง
13,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,977 บาท
เด็กมีเตียง
15,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,977 บาท
เด็กมีเตียง
15,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
15,477 บาท
พักเดี่ยว
2,977 บาท
เด็กทารก
2,977 บาท
จอยแลนด์
11,977 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
09 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
02 พ.ค. 66 - 05 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
05 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
30 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 15,977 15,977 15,477 2,977 2,977 11,977 25
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 15,977 15,977 15,477 2,977 2,977 11,977 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน