ทัวร์ฝรั่งเศส France Swiss Italy (Jungfrau) 9D6N

ทัวร์ฝรั่งเศส France Swiss Italy (Jungfrau) 9D6N

France Swiss Italy (Jungfrau) 9D6N ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU - วิหารมงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) - มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL) - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม


ทัวร์ฝรั่งเศส France Swiss Italy (Jungfrau) 9D6N
รหัสทัวร์
VCFR_EK00034
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ก.พ. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
105,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ประเทศไทย - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
 • วันที่

  3

  พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ – ชมเมือง – ดีจอง
 • วันที่

  4

  ดีจอง - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 • วันที่

  5

  อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ – มิลาน
 • วันที่

  6

  มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)
 • วันที่

  7

  เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)
 • วันที่

  8

  โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ

30 ก.ย. 66 - 08 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
115,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
115,999 บาท
พักเดี่ยว
19,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 ก.ย. 66 - 08 ต.ค. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
07 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
14 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
21 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
04 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
15 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
22 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
02 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
09 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 105,999 - - 19,500 - - 25
20 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 115,999 - - 19,500 - - 25
27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 115,999 - - 19,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน