ทัวร์เดนมาร์ก – นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ – สวีเดน 4 Capitals Scandinavia 12วัน 9คืน

ทัวร์เดนมาร์ก – นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ – สวีเดน 4 Capitals Scandinavia 12วัน 9คืน

ทัวร์เดนมาร์ก – นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ – สวีเดน 4 Capitals Scandinavia 12วัน 9คืน 4ประเทศ 4เมืองหลวง ล่องเรือสำราญ2 คืน


ทัวร์เดนมาร์ก – นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ – สวีเดน 4 Capitals Scandinavia 12วัน 9คืน
รหัสทัวร์
BWDM_TG00005
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)– พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย – ปราสาทโรเซนเบิร์ก – เรือสำราญDFDS
 • วันที่

  3

  กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–เกโล–ฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA - สตาลไฮม์
 • วันที่

  4

  สตาลไฮม์ - ฟลอม -วอส - เบอร์เกน – นั่งรถรางไฟฟ้า
 • วันที่

  5

  เบอร์เกน- ออสโล – สวนวิกเกอร์แลนด์ – ชมเมือง
 • วันที่

  6

  ออสโล – อัลต้า – ฮอนนิ่งแวค– ศูนย์นิทรรศการนอร์ทเคป *** ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ***
 • วันที่

  7

  ล่องเรือจับปูยักษ์ – พิพิธภัณณ์SIIDA –เมืองซาริเซลกา
 • วันที่

  8

  เมืองซาริเซลกา – โรวาเนียมิ –หมู่บ้านซานต้าคลอส – ถ่ายรูปกับเส้นArcticLine พร้อมรับใบประกาศนียบัตร – เมืองเฮลซิงกิ
 • วันที่

  9

  เฮลซิงกิ -โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - จัตุรัสเซเนท - ถนน ALEKSANTERINKATU –ท่าเรือสำราญ SILJA LINE
 • วันที่

  10

  สตอกโฮล์ม –ชมเมือง –ศาลาว่าการเมือง – พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า
 • วันที่

  11

  สตอกโฮล์ม – กรุงเทพ
 • วันที่

  12

  กรุงเทพ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง