ทัวร์นอร์เวย์ Aurora Borealis Norway Denmark 10D7N

ทัวร์นอร์เวย์ Aurora Borealis Norway Denmark 10D7N

ทัวร์นอร์เวย์ Aurora Borealis Norway Denmark 10D7N น้ำพุเกฟิอ้อน เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ


ทัวร์นอร์เวย์ Aurora Borealis Norway Denmark 10D7N
รหัสทัวร์
KJNO_TG00007
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
209,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  โคเปนเฮเกน- น้ำพุเกฟิอ้อน-เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด-นูฮาวน์-สตร้อยท์-เรือสำราญ DFDS
 • วันที่

  3

  ออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-ศาลาว่าการออสโล-พระราชวังหลวง-ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
 • วันที่

  4

  ออสโล-โลโฟเทน-หมู่บ้านชาวประมงเฮนนิงสแวร์- Brown Crab Safari - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-สโลวาร์
 • วันที่

  5

  โลโฟเทน-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมงบ้าน Å-นัสฟยอร์ด
 • วันที่

  6

  โลโฟเทน-นาร์วิค-ขับขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-ซอมมาเรย-ทรอมโซ
 • วันที่

  7

  ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-ล่องเรือรับประทานอาหารชมแสงเหนือ
 • วันที่

  8

  ทรอมโซ-ออสโล-ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ออสโล-โคเปนเฮเกน-สนามบิน
 • วันที่

  10

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

27 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
209,999 บาท
เด็กมีเตียง
209,999 บาท
พักเดี่ยว
39,000 บาท
เด็กทารก
20,000 บาท
จอยแลนด์
189,999 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 209,999 209,999 - 39,000 20,000 189,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน