ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส LA ฮาวาย ฮอนโนลูลู 11 วัน

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส LA ฮาวาย ฮอนโนลูลู 11 วัน

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมแกรนแคนย่อน และล่องเรือชมแม่น้ำโคโรลาโด -นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย -สนุกสนานกับกับการเล่นเครื่องเล่น และโชว์ต่างๆ ณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ -อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท


ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส LA ฮาวาย ฮอนโนลูลู 11 วัน
รหัสทัวร์
WCUS_JL00001
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ก.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
219,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ(ญี่ปุ่น) - โฮโนลูลู (ฮาวาย) อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู เอส เอส อริโซน่า (เพิร์ลฮาร์เบอร์) – พระราชวังอิโอลานี-หาดไวกิกิ-พันช์โบล์ว
 • วันที่

  2

  ภูเขาไฟ ไดมอนเฮด – โบล์โฮล-หน้าผาพาลี โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ - ชมการแสดงระบำฮาวาย
 • วันที่

  3

  ฮาวาย - ซานฟรานซิสโก
 • วันที่

  4

  ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - ชมเมือง นั่งรถรางชมเมือง - สะพานโกลเดนเกรท - ลาสเวกัส
 • วันที่

  5

  ลาส เวกัส – ช้อปปิ้ง Outlet Premium Mall Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน - Fremont Street Experience
 • วันที่

  6

  ลาสเวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมแกรนแคนย่อน นั่งเรือชมแม่น้ำโคโรราโด
 • วันที่

  7

  ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส - ชมเมืองลอสแองเจลิส
 • วันที่

  8

  ดิสนีย์แลนด์
 • วันที่

  9

  หาดแซนตามอนิกา-ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - สนามบิน
 • วันที่

  10

  สนามบิน ลอสแองเจลิส
 • วันที่

  11

  ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

26 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
210,900 บาท
พักเดี่ยว
55,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
210,900 บาท
พักเดี่ยว
55,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 219,900 219,900 210,900 55,000 - - 20
28 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 219,900 219,900 210,900 55,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน