ทัวร์เกาหลี BUSAN FEVER 4วัน 2คืน

ทัวร์เกาหลี BUSAN FEVER 4วัน 2คืน

ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด - โอรยุกโดสกายวอล์ค - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - เอเปค นูรีมารู - ชุดเครื่องนอน Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์


ทัวร์เกาหลี BUSAN FEVER 4วัน 2คืน
รหัสทัวร์
TWTKR_7C00058
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ส.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
เดินทางโดย
aljejuair.jpg
ราคาเริ่มต้น
30,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  โอรยุกโดสกายวอล์ค - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า
 • วันที่

  2

  ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
 • วันที่

  3

  โอรยุกโดสกายวอล์ค - น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด
 • วันที่

  4

  ชุดเครื่องนอน Sesa Living - ศูนย์เครื่องอำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน – ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชิ- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
เด็กทารก
5,000 บาท
จอยแลนด์
6,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
30 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
01 ต.ค. 66 - 04 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
02 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
03 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
04 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
08 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
09 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 38,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 40,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
17 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 38,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 40,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 30,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 34,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20
29 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 32,999 - - 5,000 5,000 6,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน