ทัวร์สวิต อิตาลี จุงเฟรา เซอร์แมท มิลาน 7 DAYS 5 NIGHTS

ทัวร์สวิต อิตาลี จุงเฟรา เซอร์แมท มิลาน 7 DAYS 5 NIGHTS

เที่ยวเมืองมิลาน - ชมมหาวิหารแห่งมิลาน - ปราสาทสฟอร์ซ่า(ต้นกำเนิดรถอัลฟ่าโรมิโอ) เที่ยวสวิส เมืองในฝันของใครหลายคน - เซอร์แมท ชมวิวยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - มองเทรอ - เวเว่ย์ - โลซาน - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา


ทัวร์สวิต อิตาลี จุงเฟรา เซอร์แมท มิลาน 7 DAYS 5 NIGHTS
รหัสทัวร์
PVCH_WY00012
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ต.ค. 66 - 01 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
79,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินมิลาน (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • วันที่

  2

  มิลาน-ปราสาทสฟอร์ซ่า-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-อนุสาวรีย์ดาร์วินชี่-ลาสกาล่า ถนนช้อปปิ้งมิลาน-โคโมทะเลสาบโคโม-FOX TOWN OUTLET – ลูกาโน (สวิส) พิซซ่าต้นตำรับ+ไวน์แดง
 • วันที่

  3

  ลูกาโน–ทะเลสาบลูกาโน-ปราสาทเบลลินโซน่า-ทาซ – นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท-ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • วันที่

  4

  มองเทรอ-ปราสาทชิลยง-เฟรดดี้เมอร์คิวรี่-เวเว่ย์-รูปปั้นชาร์ลีแชปปลิ้น+ประติมากรรมส้อมยักษ์-โลซาน- สวนสาธารณะเดอนองตู-ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ-เบิร์น-บ่อหมีกรุงเบิร์น-นาฬิกาดาราศาสตร์- บ้านไอน์สไตน์
 • วันที่

  5

  เบิร์น-กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนน-อินเทอร์ลาเก้น ชิมสวิสฟองดู-สวิสฟองดู(ฟองดูเนื้อสัตว์)
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเก้น – อิเซลวาร์ด CRASH LANDING ON YOU - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต เมืองชาฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ – ซูริค ลินเดอร์ฮอฟ(เมืองเก่าซูริค) วิหารฟรอมุนสเตอร์- ถนนบานฮอฟ - สนามบินซูริค เมนูพิเศษอาหารไทยเลิศรส
 • วันที่

  7

  สนามบินมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
82,988 บาท
เด็กมีเตียง
82,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,988 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,988 บาท
เด็กมีเตียง
79,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
76,988 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 82,988 82,988 79,988 12,000 - - 26
01 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 79,988 79,988 76,988 12,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน