ทัวร์สแกนดิเนเวีย Charming Scandinavia Denmark Norway Finland Sweden 9วัน 6คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Charming Scandinavia Denmark Norway Finland Sweden 9วัน 6คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Charming Scandinavia Denmark Norway Finland Sweden 9วัน 6คืน พระราชวังโรเซนเบิร์ก พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด น้ำพุเกฟิอ้อน ล่องเรือสำราญ DFDS วิกเกอร์แลนด์พาร์ค ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด ตลาดนัดริมทะเล


ทัวร์สแกนดิเนเวีย Charming Scandinavia Denmark Norway Finland Sweden 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
KJSCN_TG00037
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
10 ต.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
149,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  โคเปนเฮเกน-พระราชวังโรเซนเบิร์ก-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-เงือกน้อยลิตเติ้ล เมอร์เมด- น้ำพุเกฟิอ้อน-นูฮาวน์-ช้อปปิ้ง ย่านสตร้อยท์ -ล่องเรือสำราญ DFDS
 • วันที่

  3

  เมืองออสโล-วิกเกอร์แลนด์พาร์ค-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-เมืองฟลัม
 • วันที่

  4

  นั่งรถไฟสายที่โรแมนติก Flamsbana-ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด
 • วันที่

  5

  กรุงออสโล-ท่าเรือ Aker Brygge-ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ท่าอากาศยานออสโล ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ
 • วันที่

  6

  เฮลซิงกิ-ตลาดนัดริมทะเล-โบสถ์เทมโปลิโอคิโอ-มหาวิหารอุสเพนสกี-จัตุรัสซีเนท ถนนเอสพลานาดิ-ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
 • วันที่

  7

  สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ห้างสรรพสินค้า NK
 • วันที่

  8

  ซิกทูนา-ท่าอากาศยานสต็อคโฮล์ม (อาร์ลันด้า)
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

26 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
149,999 บาท
เด็กมีเตียง
149,999 บาท
พักเดี่ยว
27,999 บาท
เด็กทารก
20,000 บาท
จอยแลนด์
129,999 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 149,999 149,999 - 27,999 20,000 129,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน