ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN COUNTDOWN 2024 9วัน 6คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN COUNTDOWN 2024 9วัน 6คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เกาะฮอนชู ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ โตเกียว คาวาโกเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ มินาคามิ ยูซาว่าโคเก็น สวนลิงหิมะจิโกคุดานิ วัดเซนโคจิ มัตสึโมโต้ ฟาร์มวาซาบิไดโอ ทาคายาม่า หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ หรือ ฮิดะ โนะ ซาโตะ พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง ฮาคุรันคัง เกียวโต วัดเบียวโดอิน ถนนชาเขียว จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส 300 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง


ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN COUNTDOWN 2024 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
COMJP_JL00072
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
112,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL034
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) ตลาดปลาสึกิจิ - วัดอาซากุสะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว
 • วันที่

  3

  โตเกียว - คาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิกาวะ - หมู่บ้านโบราณสีดำ (คุระซึคุริ) - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ - จังหวัดกุมมะ - วัดโชรินซัง ดารุมะจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  4

  มินาคามิ - กระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยูซาว่าโคเก็น – สวนลิงหิมะจิโกคุดานิ (Snow Monkey Park) - วัดเซนโคจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  5

  นากาโน่ - มัตสึโมโต้ - ฟาร์มวาซาบิไดโอ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ หรือ ฮิดะ โนะ ซาโตะ - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  6

  ทาคายาม่า - ตลาดเช้าพื้นเมืองทาคายาม่า - กุโจฮะจิมัง - พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง ฮาคุรันคัง - นางาชิม่า - ช้อปปิ้ง แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ นาบานะ โนะ ซาโตะ ชมเทศกาลแสงสีเสียงประจำปี
 • วันที่

  7

  นาโกย่า - เกียวโต - วัดเบียวโดอิน - ถนนชาเขียว - โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ - พิเศษ!! อัพเกรดร้านไคเซคิปูร้านดัง
 • วันที่

  8

  โอซาก้า - จุดชมวิวอาเบะโนะ ฮารุกัส 300 - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง - อิสระช้อปปิ้งริงคุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อิสระช้อปปิ้งเซ็นนันอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ - สนามบินนานาชาติคันไซ
 • วันที่

  9

  สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL727

27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
112,900 บาท
เด็กมีเตียง
112,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
94,900 บาท
พักเดี่ยว
20,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 112,900 112,900 94,900 20,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน