ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3D2N

ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3D2N

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แม่อูคอ ปาย ทุ่งดอกบัวตองดองแม่อูคอ – พระธาตุดองกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – จุดชมวิวปางมะผ้า 1095 – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – ถนนคนเดินเมืองปาย - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ – ร้านกาแฟ Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – กาดต้นพยอม – วัดพระธาตุดอยคำ


ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3D2N
รหัสทัวร์
THMTHAI_00528
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
25 พ.ค. 66 - 22 พ.ย. 66
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ – ทุ่งดอกบัวตองดองแม่อูคอ – พระธาตุดองกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – โรงแรมที่พัก อาหาร -/กลางวัน/เย็น
 • วันที่

  2

  สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – จุดชมวิวปางมะผ้า 1095 – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – ถนนคนเดินเมืองปาย – โรงแรมที่พัก อาหาร เช้า/กลางวัน/–
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว สวนพระอินทร์ – ร้านกาแฟ Coffee In Love – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – กาดต้นพยอม – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง อาหาร เช้า/กลางวัน/–

02 พ.ย. 66 - 04 พ.ย. 66

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 พ.ย. 66 - 04 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
05 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
09 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
12 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
13 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
15 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
16 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
19 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
20 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
21 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16
22 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 8,999 - - 2,000 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง